ที่ตั้งใหม่(สำนักงานถาวร) กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน 24 ม.3 หมู่บ้านท่าปก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170   มือถือ 084-757-3269   091-430-8490


kondee2008@msn.com    pff2004@hotmail.com 

Advertisements