เช็คความดัน

เช็คอุณหภูมิของร่างกาย

การทำงานของปอด

การทำงานของตับ

เช็คความเสี่ยงการรับเชื้อเอชไอวี

เช็คความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นัดวันเวลาล่วงหน้า   ก่อนมาเช็คสุขภาพนะครับ        084-757-3269

Advertisements