โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในและสัมผัส

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและถาวร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    แบบที่ 1

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    แบบที่ 2

โหลดไปศึกษาดูได้นะครับ

Advertisements