ผลงานที่ผ่านมามีหลายผลงาน แต่เราทำด้วยใจเราเลยเอามาลงให้ดูบางส่วน

เริ่มจัดค่ายเกี่ยวกับจิตวิทยาให้รู้จักตนเอง และตระหนักในตัวตน ความเป็นผู้นำ มากกว่า 150 ครั้ง 10 จังหวัด เมื่อปี 48 – ปัจจุบัน

จันทบุรี   กรุงเทพมหานคร   ราชบุรี  นครสวรรค์  บุรีรัมย์    ร้อยเอ็ด   ชัยภูมิ  สมุทรปราการ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ ให้นักสังคมสงเคราะห์  76 จังหวัด 5 คืน 6 วัน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ศูนย์

ฝึกอบรมของกระทรวง คลองห้า จังหวัดปธุมธานี วันที่ 7 – 12  มิถุนายน 2553

14 มิถุนายน 2553 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ฯ กรุงเทพฯ

7 กุมภาพันธ์ 2555     บรรยายผ่านดาวเทียม เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี

16 กุมภาพันธ์ 2555    บรรยายเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับชาติ ค่ายเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อก้าวไปพิชิตเส้นชัย ข้อสอ 0-net  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 28-30 มกราคม 2554

13 มิถุนายน 2556  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้เรื่องเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

IMG_0012IMG_0011IMG_0013IMG_0010 IMG_0009 IMG_0007 IMG_0008IMG_0005 IMG_0006 IMG_0003 IMG_0004IMG_0001 IMG_0002 IMG

Advertisements